09:00

DIGITAL HEALTH

09:00

הרצאת פתיחה

09:05

2020 שנה של קפיצת מדרגה
אסף פרקר

09:15

CEO & CIO
ד"ר מיקי הלברטל
שרה צפריר

09:40

Improving patient engagement for digital health consumers
מארק גרנות

09:50

CEO & CIO
ד"ר איתי פסח
שימי ארנסט

10:10

עתיד סביבת העבודה הדיגיטלית בתחום הבריאות
דימה  גרף

10:20

הטרנספורמציה הדיגיטאלית במכבי שרותי בריאות

10:30

CEO & CIO משבר הקורונה - אתגר שהוא גם הזדמנות

10:50

Saving lives anywhere with Dell Technologies

11:00

פאנל מנמרים במגזר הבריאות
עידו רוזנבלט
חנה  שילדר
ערן ברבי

11:20

טכנולוגיות ופיתוחים חדשים להתמודדות עם נגיף הקורונה
ד"ר צבי מרום
ד"ר איתי  קלע
לנה רוגובין
ד"ר אמירה שרון
ד"ר שי פליישון
Marco  Garzozi
ד"ר שאדי  חסן

12:00

מערכת "אבן יסוד" המערכת לניהול וביצוע החקירות האפידמיולוגיות

12:15

קורונה - דאטה גנומי, חיסונים ומה שבינהם
ד"ר ענת  צבי

12:30

דברי סיום
Open Accessibilty Menu